January 24-27, 2023
Gyula, Hungary

Research group presentation

Az előző KÉPAF konferenciához hasonlóan most is szeretnénk előadási lehetőséget biztosítani kutatócsoportok bemutatására. A 15-20 perces előadások külön szekciók keretében lesznek megtartva, az alábbi célokat szem előtt tartva:

Az előadások a csoport alapvető kutatási kérdéseire és javasolt tudományos koncepcióira terjedjenek ki. Ezenkívül a kutatási témák innovatív jellegének tömör bemutatása hasznos lenne, hogy ezáltal a csoport tevékenysége a modern élvonalbeli kutatások kontextusába helyezhető legyen. Az előadás lehetőséget nyújt keresett kapcsolati és együttműködési lehetőségek, és kutatási álláslehetőségek bemutatására is.

Kutatócsoport bemutatására jelentkezés: a CMT-be belépve Topic presentation track-et kell választani, a feltöltött fájl tartalmazza:

Határidő: 2022. november 4.