kepaflogo
Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társasága

Az NJSZT Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társasága Szakosztályának
(KÉPAF-NJSZT) Alapszabálya

 1. A KÉPAF tevékenységi köre és céljai külön oldalon találhatóak.
 2. A KÉPAF a Neumann János Számítógéptudományi Társaság szakosztálya, és az NJSZT-n keresztül az IAPR (International Association for Pattern Recognition) tagszervezete.
 3. A KÉPAF-nak bárki tagja lehet, aki
  1. a tevékenységi körben meghatározott területeken dolgozik vagy tanul
  2. a KÉPAF céljaival egyetért
  3. elfogadja a KÉPAF alapszabályát
  4. az NJSZT tagja.
 4. A tagok felvételében az elnök, vitás esetekben az elnökség dönt.
 5. Valamennyi tag egyenlő joggal vesz részt a KÉPAF (nem-vezetőségi) munkájában.
 6. Megválasztása esetén bármelyik tag részt vehet a KÉPAF vezetésében.
 7. A KÉPAF legfőbb döntéshozó testülete a közgyűlés:
  1. Az alapszabályt ill. a vezetőséget érintő kérdésekben a tagokból álló közgyűlés dönt.
  2. A közgyűlést az elnök, vagy az elnökség legalább két tagja, vagy a tagok legalább 30%-ának javaslata alapján az elnök hívja össze, az érvényes kérést követően maximum 3 hónapon belül.
  3. A közgyűlésről a tagokat levélben vagy Email-ben legalább az esemény előtt egy hónappal értesíteni kell.
  4. Döntésképes a közgyűlés, ha a tagok legalább 50%-a jelen van.
  5. Döntésképtelenség esetén az ülés minimum 2 héten belül megismétlendő, amire minimum 1 héttel előtte a meghívások kiküldendőek. Ekkor a döntésképességhez elegendő a legalább 20%-os megjelenés.
  6. Érvényes a szavazás, ha a feltett kérdésre legalább 50% plusz 1 igenlő szavazat érkezik.
  7. Személyi kérdésekben a szavazás titkos.
  8. Nem-személyi kérdésekben a szavazás akkor titkos, ha ezt legalább a jelenlevők 30%-a kéri.
  9. A közgyűlés maximum 2 évente elnököt és 5 (újraválasztott elnök esetén 6) elnökségi tagot választ.
  10. Az elnök egyszer választható újra, így maximum 4 évig lehet folyamatosan tisztségében.
  11. Az elnök második periódusa végeztével köteles javaslatot tenni egy új elnökre egy másik intézményből.
  12. Amennyiben a közgyűlés új elnököt választ, a leköszönő elnök automatikusan tagja lesz az új elnökségnek.
  13. Személyi döntés esetén az elnökség a választásban nem érintett levezető elnököt és szavazatellenőrzőket kér fel, erre a közgyűlés is javaslatot tehet, ill. erről dönthet.
 8. A KÉPAF vezetősége az elnökből és a 6 elnökségi tagból áll.
  1. A KÉPAF-ot az elnök képviseli a hazai és a nemzetközi szervezetekben és fórumokon egyaránt.
  2. Az elnök feladata
   1. A KÉPAF méltó képviselete, szakmai és társadalmi elismertségének a biztosítása
   2. a társszervezetekkel az együttműködés biztosítása
   3. a tagok és a külvilág felé az információáramlás biztosítása
   4. az elnökségi ülések és a közgyűlések összehívása és levezetése (kivéve a 7.13)
  3. Az elnökség a KÉPAF irányító szerve, döntéseit többségi szavazattal hozza (egyenlőség esetén az elnök dönt):
   1. vitás esetekben (tagfelvétel vagy kizárás) dönt a tagság kérdésében
   2. dönt a szakmai események (konferenciák stb.) megtartásáról
   3. vitás esetekben dönt szervezési és információs kérdésekben
   4. résztvesz a KÉPAF munkájának és rendezvényeinek a szervezésében
   5. az elnökség a szavazásos döntéseit Email-en keresztül is meghozhatja
 9. Egyéb kérdésekben ill. vitás esetekben az NJSZT alapszabálya a mérvadó.

A KÉPAF alapszabálya PDF formátumban is letölthető.