kepaflogo
Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társasága

Oktatás


Képfeldolgozással és alakfelismeréssel kapcsolatos, a társaság tagjai által oktatott egyetemi kurzusok Magyarországon:

Budapesti Corvinus Egyetem

Képfeldolgozás az élelmiszerkutatásban

Számítógépes látórendszerek - hardver és szoftver feltételek, Az élelmiszerkutatás speciális feladataihoz, alkalmazható megvilágítási és képbeviteli elrendezések (on-line válogatás, mikroszkópos felvételek, stb), Számítógépes kép-kezelés, a képfelismerés elméleti alapjai, objektum-elkülönítés a gyakorlatban, Objektív alakjellemzés, leíró, felismerő és osztályozó algoritmusok, Objektív színjellemzés, kapcsolat a számítógépes színábrázolás és más színrendszerek között, adatredukciós algoritmusok az élelmiszerkutatás feladataira, Felületjellemzési módszerek és algoritmusok, mintázat, felületi hibák detektálása.

Óbudai Egyetem

Gépi látás és 3D modellezés alapjai

Gépi látás alapjai, mintavételezés, kvantálás, digitális képek reprezentációi, képformátumok. Elemi képfeldolgozási műveletek. Előfeldolgozási módszerek. Zajelnyomás alapmódszerei, morfológia, hisztogramok számítása, hisztogram transzformációk. Normalizálás képtartományban és intenzítástartományban. Binarizálás globális küszöbbel, additív binarizálás lokális küszöbértékekkel. Élkiemelési módszerek, Canny algoritmusa, élfelismerés és élirány-meghatározás SUSAN módszerrel, görbék illesztése kontúrpontokra. Split and Merge módszer optimalizált illesztéshez. Jellemző pontok detektálása. A robotmodellezés matematikai alapjai. Homogén koordináták és transzformációk, Denavit-Hartenberg karleírás, külső koordináták alkalmazása modellezésre: Euler szögek. A direkt és az inverz geometriai feladat. Vizuális információ alkalmazása robotikai feladatokban. Kamera- és munkatér koordinátarendszerek kapcsolata, 3D-2D leképzési technikák.

Gépi látás

Képpiramisok és alkalmazásaik. Kamera kalibráció és kamerák modellezése. Szegmentálási algoritmusok. Split and merge módszer régiókra, régiónövesztéses algoritmus. Csontvázasítás. Textúra jellemzők meghatározása. Képek feldolgozása frekvenciatartományban. Adott futam mentén élek keresése, subpixeles éldetektálás. Hough transzformáció. Élkövetési algoritmusok. Alakleíró paraméterek, invariáns mennyiségek, Fourier leírók. Objektumok azonosítása. Képtömörítés, videóképek kezelése. Képfeldolgozás alkalmazási területei, biometrikus rendszerek, arcdetektálás és felismerés. Színmodellek, transzformációk a modellek között. Színnormalizálás. Sztereo képfeldolgozás. Leíró modell, epipoláris geometria, összetartozó képpontok vizsgálata, diszparitás térképek. Mozgó képek feldolgozása. Optical flow alapú módszerek, mozgásdetektálás, mozgáskövetés. Aktív kontúrok. Energia minimalizációs görbe. Snake-ek használata szegmentáláshoz és követéshez. Körbelátó optikák alkalmazása. Robotlátási feladatok. Akadályelkerülés, térképezés, navigáció. Megjelenés és útjelző alapú mozgások.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Számítógépes vizualizáció

Gépi látás alapjai, mintavételezés, kvantálás, digitális képek reprezentációi, képformátumok. Elemi képfeldolgozási műveletek. Előfeldolgozási módszerek. Zajelnyomás alapmódszerei, morfológia, hisztogramok számítása, hisztogram transzformációk. Normalizálás képtartományban és intenzítástartományban. Binarizálás globális küszöbbel, additív binarizálás lokális küszöbértékekkel. Élkiemelési módszerek, Canny algoritmusa, élfelismerés és élirány-meghatározás SUSAN módszerrel, görbék illesztése kontúrpontokra. Split and Merge módszer optimalizált illesztéshez. Jellemző pontok detektálása. A robotmodellezés matematikai alapjai. Homogén koordináták és transzformációk, Denavit-Hartenberg karleírás, külső koordináták alkalmazása modellezésre: Euler szögek. A direkt és az inverz geometriai feladat. Vizuális információ alkalmazása robotikai feladatokban. Kamera- és munkatér koordinátarendszerek kapcsolata, 3D-2D leképzési technikák.

Háromdimenziós rekonstrukció videofelvételekből

Bevezetés, áttekintés. Optimalizálási alapok. Lagrange-multiplikátoros optimalizálás. Lineáris egyenletrendszerek legkisebb négyzetes megoldása korlátozás nélkül és korlátozással, szinguláris érték felbontás (SVD), főkomponens analízis.Nemlineáris optimalizálás: Gradiens módszer, konjugált gradiens módszer, Gauss-Newton módszer, Levenberg-Marquardt módszerOptikai alapismeretek.Optikai alapok: az optika tárgya, felosztása. Geometriai optika: fénysugár, Fermat-elv, visszaverődés és törés. Visszaverődésen és törésen alapuló optikai elemek. Ideális leképzés. Valódi leképzés, aberrációk. Fizikai optika: hullám leírása, fényelhajlás jelensége. Geometriai alapok. Térbeli geometria, homogén koordináták, vetítések (perspektív, gyengén perspektív paraperspektív, merőleg), epipoláris geometria, kvaterniók. Háromdimenziós illesztési módszerek. Háromdimenziós megjelenítő nyelvek (X3D, POVRay). Jellegzetes pontok előállítása és követése.Sarokdetektálás: KLT algoritmus. Jellegzetes pontok követése: különbség és korreláció alapú módszerek,Affin és perspektív torzítások figyelembe vétele. Jellegzetes vonalak illesztése: alapvető vonalkeresési algoritmusok, megfeleltetés textúrainformáció alapján. Fotogrammetrikus kamerakalibrálásBelső és külső paraméterek definíciója. Kalibráció referencia-objektum alapján. Háromdimenziós pontok és kameramozgás számítása. Mélységszámítás merőleges vetítés, gyenge perspektíva, valódi perspektíva esetén. Kamerakalibráció. Fundamentális mátrix (sztereó látás), trifokális tenzor bevezetése. Megfeleltetett pontok és egyenesek felhasználása az illesztési feladatra.Kalibrált kamera esetén az ún. visual hull algoritmus alkalmazása. Szegmentálás, pontok szűrése. Fundamentális mátrix alapú módszerek, K-means, LMedS, LTS, RANSAC-algoritmusok. Altér alapú szegmentálás, régió terjesztéses algoritmus. Szegmentálás trifokális tenzor alapján. Sűrű illesztés. Rektifikálás (képek kiegyenesítése torzítás segítségével): lineáris, nemlineáris rektifikáció. A keresési tér leszűkítése.A felületi normálvektor és a torzítás kapcsolata. Sűrű illesztés régiónöveléses technikával. Pontok háromszögelése.Síkbeli pontok Delunay-féle háromszögelése, térbeli háromszögelés.Pontok háromszögelése "marching cube" algoritmus alapján. Fotorealisztikus rekonstrukció. Textúrázás, árnyékolások figyelembe vétele. Több fényforrás segítségével felületi érdesség megállapítása. Háromdimenziós animációs trükkök. A renderelő szoftverek kameramodellje. Valós felvétel és mozgó virtuális objektumok keverése a kameraparaméterek becslése alapján. Képek homográfián alapuló torzítása. Kép alapú renderelés (image based rendering).

Debreceni Egyetem

A képfeldolgozás matematikája

A számítógépes képfeldolgozás modellje. A látáselmélet alapjai. Színterek. A digitális kép létrehozása, mintavételezési tételek, kvantálás, digitalizálás. Digitális geometria alapja. Digitális topológia alapfogalmai. Kameramodell, geometriai korrekciók. Integrál-transzformációk és alkalmazásaik a képfeldolgozásban. Sablonozási technikák. Matematikai morfológia. Képosztályozás. Képreprezentációk.

Képfeldolgozási módszerek

Előfeldolgozás: világosságkód-transzformációk, geometriai korrekciók, lokális előfeldolgozó operátorok, kép helyreállítása. Szegmentálás: küszöbölési technikák, él-alapú szegmentálás, terület-alapú technikák, képillesztése, felületkövetés. Alakleírás: terület azonosítása kontúr és terület alapján. Alakfelismerés: Statisztikai módszerek, szintaktikai módszerek, gráf-illesztések, optimalizálási és fuzzy-technikák. Morfológiai operátorok. Képtömörítések. Mozgás detektálása.

Alakfelismerés

Véletlen vektorok és tulajdonságaik. Hipotézisvizsgálat. Paraméterbecslési módszerek. Osztályozási módszerek. Kép- és jelreprezentáció. Szintaktikai módszerek a digitális képfeldolgozásban. Párhuzamos és tömbgrammatikák és nyelveik. Szekvenciális és celluláris tömbakceptorok. Kavics-akceptorok. Faautomaták és fanyelvtanok. Képleíró nyelvek.

Orvosi képfeldolgozás

A digitális képfeldolgozás alapfogalmai, orvosi képalkotó rendszerek, leképezési technikák, jellemző hibáik, hibajavítás, mozgáskorrekció, zajszűrés. Statikus és dinamikus képalkotás, standard és egyedi orvosi adatformátumok, képi adatok archiválása és továbbítása. Interaktív és automatikus kiértékelések, mérések, diagnosztikai eljárások, lineáris és nemlineáris képtranszformációk, sajátságvektorok, hisztogrammok, szegmentálás. Kép- és objektum rekonstrukció, megjelenítő eszközök.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Digitális képelemzés I-II.

Képjavítások: i) Képelem-alapú képjavítások(Point processing): Képjavító módszerek típusai, Intenzitás hisztogram, Intenzitás transzformációk: kontraszt növelés, küszöbölés, normalizálás, képnegálás, gamma transzformáció, szeletelés, hisztogram kiegyenlítés. ii) Környezet-alapú képjavítások(Neighbourhood processing): Lokális operátorok típusai, Kereszt-korreláció, konvolúciós szűrés, Zajszűrés: zajtípusok, alul-, felül- és sáv-áteresztő szűrők, doboz- és átlagszűrő, a Gauss és a médián szűrők, adaptív szűrés, Laplace szűrő, "unsharp masking", Gyors szűrés Megfeleltetés és mintaillesztés: Megfeleltetés a számítógépes látásban, Mintaillesztés (template matching): hasonlósági mértékek, invariancia, objektum és kontúr illesztése, robusztusság, stabil illesztés, gyors megvalósítások Képi jellemzők (sajátságok) keresése: Lokális képi jellemzők típusai: él, vonal, folt, sarok, Élkeresés: élszűrés és éllokalizálás, gradiens operátorok, a Canny éldetektáló, utófeldolgozás (nonmaxima suppression), zero-crossing operátor, Sarokdetektálás: lokális struktúra mátrix, KLT sarokdetektáló, Harris sarokdetektáló Képszegmentálás: i) Képelem-osztályozáson alapuló szegmentálás: Feladat-megfogalmazás, a küszöbölés fogalma, Hisztogram alapú küszöb beállítás: modalitás elemzés, az Otsu algoritmus, hisztogram modellezés normál eloszlások segítségével, a különböző módszerek összehasonlítása, Hisztogram javítása a gradiens segítségével. ii) Tartomány-orientált szegmentálás: Feladat-megfogalmazás, Szegmentálási módszerek: terület-növesztés (region growing), split-and-merge, négyesfa(quadtree) Bináris képek feldolgozása és elemzése: A digitális geometria alapfogalmai és műveletei, Középtengely (medial axis), váz (skeleton), távolsági transzformáció, vékonyítás, Bináris morfológia: erózió, dilatáció, ezek tulajdonságai, egyéb morfológiai műveletek Kétdimenziós alakelemzés: Adatstruktúrák: futam-hossz kód, lánckód, meredekség függvény, sugárfüggvény, Topológiai elemzés (összefüggőség), Alakelemző leírások és módszerek: kontúralapú eljárások, területalapú eljárások, invariáns nyomatékok, alaktényezők, szimmetria, konvexitás.

Gábor Dénes Főiskola

Digitális képfeldolgozás

Az emberi és gépi látás, Képfeldolgozás eszközei, Digitális képalkotás, Képjavítás, Geometriai korrekció, Szegmentálás, Osztályozás, Képkódolás és tömörítés, Alkalmazások, Mezőgazdasági alkalmazások, orvosi alkalmazások, távérzékelés (légi- és űr), digitális fényképezés, ipari képfeldolgozó rendszerek, digitális videó, számítógépes animáció, irodai alkalmazás, optikai karakterfelismerés, vizuális adatformátumok, bűnügy- és biztonságtechnikai alkalmazások.

Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Jel- és képfeldolgozás

Jel, rendszer, információ. A jelek főbb típusai, alapvető feladatok a digitális jelfeldolgozásban. Folytonos idejű rendszerek. Mintavételezés, kvantálás és kódolás, az optimális kvantáló, analóg jelek digitális feldolgozása. Diszkrét idejű, lineáris, időinvariáns rendszerek, főbb tulajdonságaik. Differencia-egyenlet és megoldása. A lineáris és a cirkuláris (periodikus) konvolúció és korreláció. Számsorozatok Fourier-transzformáltja, a diszkrét rendszer frekvencia-karakterisztikája, a diszkrét Fourier-transzformáció, a DFT mátrix alakja, számítása, a gyors Fourier-transzformáció. Diszkrét ortogonális transzformációk (DWHT, DHT, DCT). Digitális szőrők (FIR, IIR), gördülő (rekurzív) DFT, spektrumbecslés DFT-vel, ablakfüggvények, cirkuláris és lineáris konvolúció számítása DFT-vel. Kétdimenziós jelek digitalizálása, kétdimenziós lineáris konvolúció, 2D DFT és számítása egydimenziós DFT-vel.

Ipari folyamatok méréstechnikája

Mérőrendszerek elemei, DAQ rendszerek helye az ipari folyamatokban. Mérőautomaták. Egyszerű, sokcsatornás, és számítógépes mérőrendszer. Mérőjelek, mérőszenzorok típusai, működése, alkalmazása, mérőszenzorok megválasztása. A/D, D/A átalakítók, és alkalmazásuk. Mérésadat feldolgozás, és a mérőrendszer vezérlése. Mérőrendszerek topológiái. Adatátvitel. Információs kapcsolatokat megvalósító funkcionális egységek GPIB interface.. R232/RS485, RS232/RS422 soros port kommunikáció. Képfeldolgozás alapjai. Élszámlálás, matematikai műveletek, alakzat felismerés kamerás mérőrendszerekben.

Intelligens rendszerek II., Alakzat felismerés

Az alakzat-felismerés feladatköre, 1D és 2D alkalmazási példák, egy jelfelismerő rendszer tipikus felépítése. Az alakzat-felismerés modellje. Jelreprezentációk jelterekben. Az adatrendszer alapvető statisztikai jellemzői. A KLT, lényegkiemelés a KLT alapján, dimenziócsökkentés. Lényegkiemelés diszkrét ortogonális transzformációkkal. (DFT, DCT, DHT, DWHT). Előfeldolgozási eljárások 1D és 2D esetben. Osztályba sorolás lineáris diszkriminanciafüggvénnyel. A k-NN osztályozó. Osztályba sorolás statisztikai jellemzőkkel. Az osztályba sorolás hibája. Klaszterezés a k-közép eljárással. A mesterséges neuronhálózatok alapfogalmai. Ellenőrzött tanulás, kritériumfüggvény, kritériumfelület, izokritérium-görbe. Az adaline és az egyrétegű perceptron hálózat. A többrétegű perceptron hálózat tanítása. Tanító nélküli tanítás mesterséges neuronhálózatokkal. A Kohonen-hálózat és tanítása. A tanuló vektor-kvantálás.

Ipari képfeldolgozás

Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar

Képfeldolgozás

A tárgy előadásain érintett ismeretkörök: A szem felépítése, a látás folyamata, az emberi látás sajátosságai, A képalkotás folyamata, kamera modellek, a képalkotás hibái, Hisztogrammok, és hisztogramm-transzformációk, A képek mintavétele, képérzékelők, Konvolúciós műveletek, elmosás, éldetekció, Zajforrások és a zajszűrés lehetőségei, 2D transzformációk, Forma elemzés és felismerés. Az előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatokon az alapvető képfeldolgozási műveletek technikai megvalósításának megismerésére nyílik lehetőség.

Képi információk mérése

A tárgy tematikájában érintett ismeretkörök: Képfeldolgozási alapfogalmak, A képbeviteli és képi dokumentációs rendszerek jellemzése. Kamerák képalkotása Mikroszkópok, teleszkópok Röntgen képalkotás Képtömörítési eljárások Entrópia, forrásmodellek, Predikciós módok, Szabványok, Orvosi képfeldolgozás, Képalkotó módszerek, Képi adatbázisok, orvosi rendszerek, Képek regisztrációja, Vizualizáció, Ipari képfeldolgozás, Kamerák, optikák Megvilágítások Szoftverek, Távérzékelés, Műholdak, Mezőgazdasági alkalmazások, Biztonsági rendszerek, Mozgás detekció, Mozgások követése, Képek és videók visszakeresése, Szemantikus rés, Digitális könyvtárak, Annotálás MPEG7, Alacsony szintű képi modellek -Scale-space modellek, Anizotróp diffúziós eljárások, Sztochasztikus (MRF) eljárások.

Biometrika

Választható tárgy, témája biometria a számítógépes személyazonosításban.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar

Képfeldolgozás alapismeretek (Basic Image Processing)

A kurzus az angol nyelvű nemzetközi Image Processing and Computer Vision (IPCV) Erasmus Mundus mesterprogram egyik alaptárgya. Témakörök: bevezetés a képfeldolgozásba, konvolúciók, Hugh transzformáció és alkalmazásai, textúraelemzés, képjavítás, képvisszaállítás és dekonvolúciós eljárások, képszegmentálás: alapvető módszerek, Watershed eljárás, Markov véletlen mezők, mean-shift és nemparametrikus eloszlások módszere, képi leírók: Moravec és Harris sarokpontkeresés, SIFT, HOG, gépi tanulás alapjai, mélytanulás képfeldolgozási felhasználása.

Szegedi Tudományegyetem

Digitális képfeldolgozás

Képalkotás (mintavételezés és kvantálás) Fourier-transzformáció, konvolúció Pontoperációk, Hisztogram-transzformációk. Simítás/szűrés képtérben. Simítás/szűrés frekvenciatérben. Képek helyreállítása. Éldetektálás. Képszegmetálás. Alakreprezentáció. Képkódolás, képtömörítés.

Képfeldolgozás haladóknak

Színes képek és feldolgozásuk. Fejlett képszegmentációs módszerek. A vázkijelölés módszerei és alkalmazásai. Matematikai morfológia. Bináris képek feldolgozása. Textúraelemzés. Leképezések (morphing, warping). Képregisztráció. Mozgás és követése. Fuzzy szegmentálás.

Bevezetés a képfeldolgozásba

Számítógépes képfeldolgozás, Képfeldolgozó rendszerek, Képek és számítógépes reprezentálásuk. Mintavételezés, Kvantálás, Képkiemelés, Pontoperációk, Hisztogram, Hisztogram transzformáció, kiegyenlítés, specifikáció, Képek simítása, Fourier transzformáció, Konvolúció, Konvolúciós tétel, Képek szűrése, szűrők, Képek helyreállítása, Helyreállítási módszerek, Élek kiemelése, élek detektálása, Gradiens operátorok, Határ(vonal) detektálás, Hough transzformáció, Képek szegmentálása, Pont-. Vonal-, él-detektálás, pont-függő eljárások, Régiók leírása, Kép-reprezentáció és leírás, reprezentációs sémák, Regionális leírások, Határvonal illesztés, régió növelés, régió klaszterezés, textúra, Morfológiai képfeldolgozás, dilatáció, erózió, opening és closing, Morfológiai operátorok, Hit-or-Miss transzformáció, Morfológiai algoritmusok, Képek tömörítése, kódolási redundancia, Psziho-vizuális redundancia, Információ torzulásának mérése, képek információ tartalma, Shannon-féle kódolási tétel, kódoló. Huffman-féle kód, Futáshossz kódolás, Aritmetikai kódolás, Bit síkok kódolása. Transzformációs kódolás, Képtömörítési szabványok. Fuzzy összefüggőség, Fuzzy szegmentálás. Statisztikai minta felismerés, Osztályozási alapok, Osztályozó beállításai. Kalszter analízis, MacQueen k-means, ISODATA, Neuron hálók.

Képrekonstrukció

Képek, vetületek, rekonstrukció, rekonstrukciós probléma. Vetület-szelet tétel, konvolúciós rekonstrukció. Algebrai rekonstrukciós technikák, egyéb rekonstrukciós módszerek. 3D tárgyak rekonstrukciója, számítógépes tomográfia. Orvosi képek rekonstrukciója. A tomográfia ipari és egyéb alkalmazásai. Diszkrét tomográfia és alkalmazásai.

Képregisztráció

Képregisztráció: alapfogalmak, csoportosítások. Képalkotó technikák, a képek jellemzői, geometriájuk Regisztrációs eredmények megjelenítése. Geometriai transzformációk és végrehajtásuk. Interpolációs technikák. Pont-alapú illesztő módszerek és hibaanalízisük. Pontfelhők illesztése: sarokpontdetektálás, pontpárosítás Kontúr/felszín-illesztő módszerek és tulajdonságaik. Képi információmennyiség csökkentése. Képponthasonlóságon alapuló mértékek. Automatikus regisztrációs technikák kiértékelése. Fizikai tér - kép regisztráció. Objektumok követése, követőeszközök. Néhány műtéttervezési és végrehajtási alkalmazás. Nemlineáris regisztráció. Ponteloszlási modell (PDM) és alkalmazási lehetőségei. ITK, VTK, Slicer, ImageJ, Drop.

Orvosi képfeldolgozás

Elektromágneses sugárzás, gerjesztés, radioaktív bomlás, pozitron megsemmisülés. Röntgen készülék. Foton szóródás, jel-zaj viszony, scatter redukció. Angiográfia, subtractio-s angiográfia. CT, szinogram, rekonstrukció. Nukleáris medicina, izotóp, generátor, fotoelektron sokszorozó, szcintillációs detektorok. Holtidő. Csontsűrűség mérés, bal-jobb shunt mérés. Anger kamera, kalibrációk. Minőség ellenőrzés, biztosítás. ROI, idő-aktivitás görbe, parametrikus képek, funkcionális képek, faktor analízis. Kondenzált képek. Szívizom vérátfolyás. Kamera renográfia. Clearance. EKG-val kapuzott szív vizsgálat. SPECT, korrekciók, metszetek. Homogén lineáris koordináták, transzformációk, reorientáció, bulls-eye. PET, pozitron megsemmisülési sugárzás, pozitron kamera, attenuation (gyengülés), time of flight. Két kompartmentes modell. Több kompartmentes modell. Patlak módszer. Ultrahang, ultrahang készülék, attenuation korrekció, A scan, M mode (dinamikus), B mode (metszet), Doppler. Mágneses rezonancia, Larmor frekvencia, gerjesztés, longitudinális és transzverzális relaxáció. 90-FID, spin-echo, inverziós szekvencia. Gradiens mágneses mező, metszet kiválasztás, frekvencia és fázis kódolás. Spin sűrűség, T1, T2 kép. Kép regisztráció, fajtái, kép fúzió. Három dimenziós megjelenítés, (surface, volume rendering).

Számítógépes látás

Bevezetés - az emberi és a számítógépes látás kapcsolata. A látás modelljei (Marr, Gestalt szabályok). Kamera geometria, 3D -> 2D leképezés paraméterei. Felületrekonstrukció egyetlen kép segítségével: árnyalat alapú módszerek. Textúra alapú módszerek. Mozgás mérése, Optical Flow kiszámítása. A mozgás mint transzformáció: Parametrikus mozgás modellek. Mozgáskövetés. Video mozaikok. Szetero látás, epipolár geometria, Essential Matrix, Fundamental Matrix. 3D rekonstrukció egy képpárból. 3D rekonstrukció több képpárból. Fotometriai sztereo, mozgás alapú rekonstrukció. 3D rekonstrukció és virtuális nézetek generálása.

Digitális képek szegmentálása

A szegmentálás szerepe a számítógépes látásban. A szegmentálásban használt képtulajdonságok: Szín: nem-lineáris (RGB, HSV) és lineáris (CIE-LUV, CIE-LAB) színrendszerek jellemzői. Textúra: statisztikus jellemzők, MRSAR, Gabor szűrők. Mozgás: elmozdulás mérése, mozgással kapcsolatos szegmentálási problémák. Szegmentáló algoritmusok: Élek detektálása: Sobel operátor; Canny, Deriche detektor. Homogén régiók detektálása: split-merge, k-means, mean shift, watershed.

Digitális topológia és matematikai morfológia

Digitális képek, szomszédságok, Jordan-tulajdonság. Topológiai jellemzők, lyukak. Képművelet, addíció, redukció, topológia-megőrzés, topológiai mag. Egyszerű pontok 2D-ben. Egyszerű pontok 3D-ben. Topológia-megőrző párhuzamos redukciók. Erózió, dilatáció, nyitás, zárás, morfológiai szűrés. Határkivonás, régiófeltöltés, komponenskivonás, vázkijelölés. Hit-or-miss transzformáció, vékonyítás, vastagítás, váztisztítás, konvex burok. Morfológiai műveletek többszintű képeken.

Diszkrét tomográfia

A diszkrét tomográfia feladata és alapkérdései. Bináris tomográfia és alkalmazásai. Bináris mátrixok rekonstrukciója két vetületből. Mag-burok algoritmus, hv-konvex poliominók, Rekonstrukciós problémák kapcsolata 2SAT kifejezéssekkel, Rekonstrukció kettőnél több vetület esetén. Vetületi geometriák, vetületképzési módszerek. A rekonstrukció, mint optimalizálási probléma. Pixel alapú és geometriai objektum alapú rekonstrukció. Több komponensű objektumok rekonstruálása DT-vel. Előfeldolgozási módszerek a rekonstrukció előtt. DT alkalmazása nem roncsoló anyagvizsgálat esetén. Emissziós Diszkrét Tomográfia és alkalmazásai.

Energiaminimalizációs módszerek a képszegmentálásban

Markov mezők és alkalmazásuk a képszegmentálásban. Aktív kontúr. Variációs módszerek. Alakzatok leírása. Magasabbrendű információk felhasználása a képszegmentálásban.

Fuzzy módszerek a képfeldolgozásban

Alapfogalmak, fuzzy halmazok és műveletek, fuzzy logika. Fuzzy képfeldolgozó rendszerek felépítése. Fuzzy geometria. Fuzzy képjavítási módszerek. Fuzzy éldetektálás és élösszekötés. Fuzzy képszegmentálás. Fuzzy matematikai morfológia. Fuzzy összefüggőség és változatai, algoritmusai. Fuzzy összefüggőség alkalmazása orvosi képek szegmentálásában.

Képregisztráció és orvosi alkalmazásai

A regisztráció feladata, felhasználási területei. A regisztrációs algoritmusok fő komponensei, osztályozásuk. 3D orvosi képalkotás. Geometriai transzformációk végrehajtása, interpolációs technikák. Pont-alapú regisztráció és jellemzői. Felszínillesztő algoritmusok. Automatikus módszerek és jellemzőik, hasonlósági mértékek. Képfúzió. Számítógéppel támogatott műtéttervezés (CIS) alkalmazások. Nemlineáris regisztráció.

Vázkijelölés a képfeldolgozásban

A váz meghatározásai és tulajdonságai. Távolságtranszformációk és algoritmusaik. Vázkijelölés távolságtranszformációval. A Voronoi és a Delaunay felbontás és algoritmusaik. Voronoi váz. Vázkijelölés vékonyítással Vékonyító algoritmusok 2D-ben és 3D-ben.